Bộ xạc 12 đến 24vol 30A từ tấm pin năng lượng mặt trời

240.000