Đèn đường 400w cao cấp năng lượng mặt trời

1.500.000 1.460.000