CAMERA 23DK200 – 2.0 MPX BẬT ĐÈN PHA CÓ MÀU BAN ĐÊM,HÚ BÁO ĐỘNG,ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU.LƯU THẺ NHỚ

530.000